Британска владина институција денеска продаде државен удел во Кралската банка на Шкотска (РБС) од вкупно 7,7 проценти од банката.

Агенциата УК Владини Инвестиции го продаде уделот со цел да продолжи процесот на постепено враќање на Кралската банка на Шкотска на пазарот, како приватна компанија.

Во 2008 година Владата мораше да интервенира и да ја спаси огромната банка од банкрот, при што беа потрошени вкупно 45,5 милијарди фунти. И покрај денешната продажба, Владата се уште држи над 60 проценти од сопственоста на РБС. Се смета дека само при денешната продажба, Владата претрпела загуба од над две милијарди фунти.