Бројот на милионери во Бугарија импресивно расте – барем така покажуваат податоците на БНБ за имателите на банкарски депозити со суми над 1 милион лева.

На крајот на март овие сметки веќе имало 1.277 такви сметки, а парите во тие се нешто повеќе од 3,502 милијарди лева, а во однос на март минатата година се за 25 проценти повеќе објави „Сегабгњус“. Растот на средствата во нив за една година е ист. Всушност, и по број и по вкупна сума, милионерските сметки уриваат рекорди – никогаш немало толку многу депозити со над еден милион лева во нив.

Сепак, милионерските сметки се многу мал дел од сите депозити што ги имаат домаќинствата во банките. Заштедата во банките на крајот на март изнесуваше 73,180 милијарди лева, а за една година тие се зголемија за 6,3 милијарди лева.

Со најголемо учество меѓу банкарските депозити – 18 отсто, се оние со износи меѓу 50.000 и 100.000 лева, а потоа следат износите меѓу 100.000 и 200.000 лева – 17 отсто. Бугарите генерално трошат повеќе и ги финансираат своите планови со потрошувачки кредити.

Значителен раст од 29 отсто е забележан и кај потрошувачките кредити за образование. Во последните 6 месеци просечниот износ на ваков заем достигна 9.094 лева.