Wall Street се повеќе се врти кон роботски аналитичари – компјутерски програми поддржани од човечки аналитичари кои работат исто како и луѓето во скапи оддели кои работат на анализи за капитални инвестиции.

Според студијата на истражувачите од Универзитетот во Индијана, роботите повеќе од добро се држат во однос на нивните скапи, човечки колеги.

Истражувачите испитувале повеќе од 76.000 извештаи за истражување издадени од група роботски аналитички фирми, откривајќи дека портфолиото формирано од нивните препораки за купување се чини дека ги надминува оние на човечките аналитичари – сугерирајќи дека повиците за купување им се попрофитабилни.
Покрај тоа, робо-аналитичарите заедно произведуваат поизбалансирана дистрибуција на препораки за купување, чување и продажба на акции, за кои истражувачите велат дека се помалку ранливи на „предрасуди и судир на интереси“ отколку луѓето.
Робо-аналитичарите, исто така, ги ревидираат своите извештаи почесто од своите човечки колеги, при што тие ревизии помалку се потпираат на најавите за приходи, а повеќе на голема количина на податоци објавени во годишните извештаи на компанијата.