Иако Бугарија  е 10 години членка на ЕУ, платите им стојат на место.Тоа го покажуваат податоците од  Еуростат.

Најниска плата во ЕУ во јануари е 261 евра и ја земаат граѓаните во Бугарија.

Во источниот дел на Европа се земаат плати помали од 500 евра.

Во северозападниот дел на Европа платите се над 1000 евра.

1.999  евра земаат во Луксембург и тие се на врвот во ЕУ.

1.614 евра заработуваат во Ирска, 1.578 во Холандија, 1.563 во Белгија, 1.498 евра во Франција и Германија.