Преодната влада им предлага на пратениците да ја укинат забраната, воведена од претходното Народно собрание, за користење на европските фондови и парите на Сребрениот фонд во фискалната резерва на државата за тековни трошоци.

Според министерката за финансии Росица Велкова, деблокирањето на овие средства ќе овозможи „флексибилно финансирање на трошоците на државата“ без да мора да се земаат заеми.

„Во моментов имаме 10 милијарди лева во фискалната резерва, но тие се условно блокирани без потреба и не можеме да ги искористиме. И би било соодветно во таква ситуација да го повлечеме долгот. Вистината е дека државата не може да се задолжи повеќе годинава без нов буџет бидејќи границата поставена во ланскиот буџет е веќе исцрпена“.

Воедно, министерот за финансии увери дека ова деблокирање не претставува никаков ризик за парите во Сребрениот фонд, бидејќи изнесуваат 3,7 милијарди лева, а неприкосновеното салдо под кое не можат да одат средствата во Фискалната резерва е 4,5 милијарди лева.

Велкова не посочи колкав дел од Фискалната резерва ќе треба да се користи за тековни трошоци, додека државата нема редовен буџет. Фискалната резерва ги држи парите не само од Сребрениот фонд, туку и од неколку други фондови (меѓу нив и Пензискиот фонд за наставници), а нивниот вкупен обем далеку го надминува ненамалувањето на салдото од 4,5 милијарди лева.

Преодната влада денеска до Народното собрание поднесе предлог закон за ново продолжување на стариот буџет. Тоа значи дека од 1 јули и без изгласан нов буџет, пензионерите мора да добијат пензиско индексирање од 12 отсто, пишува „Сегабгњус“.