Бугарите за време на пандемијата земаа се повеќе брзи кредити, со што се зголемија на 494,1 милиони лева годишно или за 16,2 отсто. Скокот во септември 2021 година во однос на крајот на јуни годинава е за 4,2 отсто или 141,5 милиони лева. Ова го покажуваат податоците на Бугарската народна банка (БНБ). Побарувањата на компаниите кои даваат вакви кредити веќе достигнаа рекордни 3,488 милијарди лева.

Според статистиката на централната банка, продадените кредити изнесуваат 83,2 милиони лева на годишно ниво, а во оваа сума се вклучени 22,4 милиони лева од третиот квартал годинава. Откупените кредити изнесуваат 8,3 милиони лева, од кои 4,3 милиони лева е износот во периодот од јули до септември. Статистиката покажува и дека најмногу кредити за пет години, кои на крајот на септември изнесувале 1,486 милијарди лева, на годишна основа се зголемени за 8%, или 110,3 милиони лева и за 0,4% или 5,6 милиони лева во однос на крајот на јуни. Учеството на овие заеми во вкупниот износ на побарувањата од заеми благо падна од 46% на крајот на септември 2020 година на 42,6% на крајот на септември 2021 година.

На крајот на третиот квартал од годинава, побарувањата по кредити со рок на доспевање од една до пет години изнесуваат 831,8 милиони лева. Тие се зголемени за 9,9% или 75 милиони лева годишно и за 8,1% или (62,2 милиони лева) во однос на крајот на вториот квартал од 2021 година.

На побарувањата од кредити влијае и нето-продажбата на кредити од компаниите, кои за последните дванаесет месеци изнесуваат 74,9 милиони лева. Побарувањата од кредити со рок на доспевање до една година се 888,6 милиони лева, што претставува скок од 39,2% (250,1 милиони лева) во однос на крајот на септември 2020 година и за 12,1%, или 95,8 милиони лева, споредено со крајот на вториот квартал. од 2021 година. Износот на нефункционалните кредити на крајот на третиот квартал годинава изнесува 281,1 милиони лева. Тие се зголемени за 26,3% или 58,6 милиони лева за годинава, но се намалени за 7,3% или 22,1 милиони лева во однос на крајот на јуни годинава. Од почетокот на 2019 година за две години се зголемија побарувањата на компаниите специјализирани за кредитирање, но во првиот квартал од оваа година имаше мало задоцнување, потсетува Investor.bg.

Кредитниот консултант Тихомир Тошев за Монитор коментира дека растот на овој вид кредити се должи на повеќе фактори. Како прво, ова е моментално активниот кредитен пазар. Интересот за кредити во моментов е во сите сегменти“, рече Тошев. Друг фактор е фактот што компаниите за брз кредит веќе нудат поголеми износи.

„Порано вообичаената сума за брз заем беше околу 400 лева, додека сега се нудат кредити до 5.000 лева и луѓето го користат тоа“, објасни Тошев. Сепак, тој предупреди дека за заемите од 2.000 – 3.000 лева, на пример, каматната стапка е повисока отколку за помали износи. Соодветно, ова создава ризик клиентот да има потешкотии да ги врати износите. Во спротивно, не се забележува промена во трендот. Вообичаено Бугарите прибегнуваат кон брзи заеми за покривање на тековните потреби и поради неможност да се справат со своите месечни трошоци и средства на располагање за нивно покривање.

Бугарските домаќинства имаат акумулирано обврски во износ од речиси 30 милијарди лева, покажуваат податоците на Асоцијацијата на бугарските банки (АББ) за третиот квартал од оваа година. До крајот на септември, обемот на потрошувачки кредити пријавени според статистиката на централната банка изнесува 14,04 милијарди лева, додека хипотеките изнесуваат 15,2 милијарди лева, или вкупно нешто повеќе од 29 милијарди лева само заеми на домаќинствата.