Сосема новиот Закон за кредитни сервисери и купувачи на кредити има за цел да воведе ред во наплатата на долгови преку обезбедување подобра заштита од вознемирување и измама во Бугарија. Министерството за финансии го објави предлог-законот на јавна консултација, кој треба да заврши до 11 март.

Во практиката се воведува посебна европска директива чија цел е усогласување на мерките и правилата за решавање на проблемот со високите нефункционални кредити во ЕУ и спречување на нивно идно акумулирање, пишува „Сега.бг.њус. Тоа се планира да се направи со проширување на кругот на физички лица – физички и правни лица – кои можат да ги откупат нефункционалните кредити на банките и со тоа да дадат поттик на секундарниот пазар на лоши кредити, наместо тие да тежат врз финансиските институции.

Но, овие купувачи на нефункционални кредити се обврзани да склучат договор со наплатувачи на долгови лиценцирани од БНБ, а над нивните активности ќе врши надзор и од централната банка. Во моментов оваа активност ја спроведуваат т.н друштва за наплата кои се само регистрирани во БНБ, но не се под нивен надзор. Практиката изобилува со секакви самоволи над должниците.

Откако ќе се продадат на фирми за наплата, лошите заеми често завршуваат оптоварени со нови провизии и дополнителни камати и стануваат уште потешки за наплата. Дополнително, вообичаена практика е инкасаторите да ги измамат должниците и да ги притискаат да ги платат доспеаните долгови.

Купувачите на кредити, исто така, може да наплатат долг од должниците, но ќе треба да ги исполнат барањата за лиценцирање за оваа активност. Новиот закон воведува низа барања за издавање лиценци за наплатувачи на долгови.