Поради слабата информираност, несоодветноста на програмите и недоволниот институционален капацитет за нивно имплементирање, македонските компании сѐ уште малку ја користат финансиската поддршка што им е на располагање  беше речено денеска во Сојузот на стопанските комори (ССК).

ССК во соработка со швајцарската ИМЕ Програма за зголемување на пазарната вработеност на прес-конференција го промовира ажурираниот Каталог во кој се сублимирани сите типови финансиска поддршка за компаниите што ги нудат државните институции, банките, штедилниците, граѓанскиот и приватниот сектор.

 

Каталогот ќе биде дистрибуиран до сите членки на ССК, но и јавно објавен на веб-страницата на Сојузот за да можат да го користат сите компании од македонскиот бизнис сектор. Содржи 23 понуди од владини институции, 17 банки и штедилници, како и 14 видови бизнис поддршки од граѓанскиот и приватниот сектор.

 

-Слабиот пристап до финансии и до бизнис услуги е основна пречка за развој на фирмите, истакна заменик шефот во Швајцарската амбасада Стефан Томажан, додавајќи дека пристапот до информации за достапната поддршка е клучен не само за почнување бизнис, туку и за поддршка на постојните компании.

 

Според извршниот директор на ССК Александар Зарков, информациите се важни за навремено и ефикасно искористување на расположливата финансиска поддршка.

 

Во Каталогот ажуриран заклучно со февруари 2018 бројот на понудени поддршки е поголем во однос на 2016 година кога бил првпат издаден и содржел 20 понуди од владини институции, 16 банки и штедилници и седум бизнис поддршки од граѓанскиот и приватниот сектор.