Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за посебни услови за трговија на одделни стоки, определување највисоки цени за одделни производи во трговија на мало, како и обврска на трговците да прибавуваат определени видови и количества на одделни стоки на потрошувачите, според определен редослед.

Според владината одлука, мерката за намалување на цените на дел на основните прехранбени производи, означени со „гарантирана цена“, наместо до 30 ноември, ќе се применува до крајот на годината, односно до 31 декември.

Одлуката е донесена на предлог на Министерството за економија, по консултации со бизнис секторот, а со цел заштита на потрошувачите од евентуално повторно зголемување на цените.

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.