Централна кооперативна банка за периодот од 1.1.2020 до 30.9.2020 оствари добивка од 13,9 милиони денари, што е подобрување на резултатот во однос на истиот период минатата година кога банката имала загуба од 6 милиони денари, покажува билансот на успех на банката објавен преку Македонската берза.