Централната банка на Турција претстави серија нови мерки насочени кон намалување на јавниот дефицит и намалување на инфлацијата. Тековната проекција за инфлација на Централната банка на крајот на годината е 22,3 отсто, а во моментов е 38,1 отсто.

Мерките дојдоа неколку дена откако Централната банка на Република Турција (ЦБРТ) ја намали референтната каматна стапка за 250 базични поени на 17,5 отсто, што е највисоко ниво од октомври 2021 година. Потезите на централната банка за поддршка на затегнувањето вклучуваа зголемување на месечната максимална каматна стапка на готовина од кредитни картички и пречекорувања на 2,89 отсто.

Се вели дека зголемувањето на стапката, од претходните 1,91 отсто, е дизајнирано да ја контролира инфлацијата и да ја балансира домашната побарувачка.

„Продолжуваме да преземаме и спроведуваме мерки во согласност со подобрувањето на платниот биланс на нашата земја, намалувањето на јавниот дефицит и намалувањето на инфлацијата“, изјави министерот за финансии и финансии Мехмет Шимшек.

Банката соопшти дека го поставила месечниот лимит за раст на комерцијалните заеми во лири на 2,5 отсто, што е намалување од претходните 3 отсто, без извозните, инвестициите и земјоделските заеми, како дополнување на чекорите преземени во процесот на поедноставување на политиката. Извозните и инвестициските кредити и заемите за југоисточниот регион, кој на почетокот на февруари беше погоден од разорен земјотрес, ќе бидат изземени од мерките за кредитно ограничување на банката. Беа преземени и чекори за поддршка на пристапот на извозниците до финансирање, при што дневниот кредитен лимит е зголемен на 1,5 милијарди лири (56 милиони американски долари), пренесува Кликс.ба.