Голем меѓународен експеримент со четиридневна работна недела покажа дека таквиот концепт на работа им се исплати и на работодавачите и на вработените, така што огромното мнозинство на компании кои учествуваа во него одлучија да не се вратат на стариот систем. Дополнително, се покажа дека вработените кои работеа според овој концепт во продолжението на експериментот, кој беше продолжен од шест месеци на една година, можеа успешно да ги завршат сите зададени задачи со дополнително намалување на работното време.

Колку подолго траеше експериментот, толку повеќе се скратуваше работното време Со други зборови, колку подолго луѓето работеа на нови, поефикасни начини, толку нивните работни недели стануваа пократки.

По шест месеци работниците изјавиле дека се помалку исцрпени, дека нивното здравје е подобрено и дека се позадоволни од работата, а просечното работно време го намалиле за околу четири часа, на 34 часа неделно.

Оние кои продолжиле со истиот распоред за цели 12 месеци дополнително го намалиле работното време на околу 33 часа неделно, тврдат истражувачите. Во исто време, тие продолжија да известуваат за подобро ментално и физичко здравје и рамнотежа помеѓу работата и животот.

Ова го покажаа резултатите од експериментите спроведени во изминатите 18 месеци во САД, Канада, Велика Британија и Ирска, а го потврдија искуствата од Австралија и Нов Зеланд.

Различни компании од различни индустрии учествуваа во новите експерименти, од непрофитни организации до агенции за дизајн до производители.

Концептот на четиридневна работна недела во која вработените добиваат 100% плата за 80% од вообичаените часови додека одржуваат 100% продуктивност стана сè попопуларен ширум светот во последниве години.

Непрофитната организација „4 Day Week Global“, која спроведува тестови на овој концепт и работи со владите за да им помогне да креираат соодветни политики, неодамна ја објави четвртата фаза од своето истражување, која се фокусираше на долгорочното влијание на овие експерименти.