Размислувате за нов стан или куќа? Сакате да го решите станбеното прашање под најповолни услови? Долго време барате соодветен станбен кредит кој е „смел“ во износот кој Ви го нуди, а од друга страна е многу скромен во поглед на каматите и вкупните трошоци? Сакате да влезете во долгорочна обврска но и инвестиција по супер-поволни услови и не сакате да вратите премногу?

Овој месец, Централно Кооперативна Банка има промотивен период до 31.10.2019 на својот станбен кредит. 

Промотивните услови се следните:

 • 3,00% фиксна каматна стапка за првите 5 години, за приматели на плата во ЦКБ
 • 5,40% променлива каматна стапка по истекот на периодот со фиксна каматна стапка
 • БЕЗ ПРОВИЗИЈА за обработка за сите нови кредитни изложености, БЕЗ нотарски трошоци при рефинансирање во други банки, БЕЗ трошоци за проценка на недвижниот имот во случај кредитот да се одобри
 • вредно да се напомене е дека кредитот е до износи од 300.000 ЕУР што го прави еден од лидерите на пазарот по овој критериум
 • можност за отплата од 30 години ( 360 месеци ) 
 • Една од најниските стапки на вкупни трошоци моментално на пазарот ( ова е еден од најважните елементи на овој кредит, бидејќи отсликува колку точно треба да вратите годишно и е особено важен кај вакви поголеми и подолгорочни кредити ) од само :
 • 4.74% за кредит во износ од 30 000 ЕУР,  со рок на враќање 120 месеци со променлива каматна стапка 2,90% за првите 3 години, а потоа 5,90% променлива каматна стапка
 • 5.25% за кредит во износ од 70 000 ЕУР со рок на враќање од 240 месеци со променлива каматна стапка 3,00% за првите 3 години, а потоа 5,90% променлива каматна стапка
 • 5.44% за кредит во износ од 100 000  ЕУР со рок на враќање од 360 месеци со променлива каматна стапка 3,00% за првите 3 години, а потоа 5,90% променлива каматна стапка
 • Грејс-период од 6 месеци
 • Без провизија за предвремена отплата на долгот со сопствени средства

За повеќе информации и аплицирање за овој кредит, можете да го посетите следниот линк.