Централна кооперативна банка во текот на минатата година оствари добивка од 17 милиони денари, што е зголемување во однос на претходната година кога добивката на банката изнесувала 9,8 милиони денари, покажува неревидираниот биланс на успех на банката објавен преку Македонската берза.