Податоците што ги објави националната Агенција за статистика „Монстат“ покажуваат дека кога станува збор за храна најмногу се извојувало за млеко, сирење и јајца – 91 евро, потоа за месо – 71,5 евра, потоа следува зеленчукот со 58 евра, лебот и житарките 37 и овошјето 35,7 евра.

Според „Монстат“, месечните трошоци за храна за четиричлено домаќинство во јули изнесувале 349 евра, додека трошоците за непрехранбени производи и услуги биле 412 евра.

Споредено со истиот месец лани, издвојувањата за храна се зголемени за 63,6 евра, од кои оние за млеко, сирење и јајца се поголеми за речиси 20 евра, а за месото за десет евра.

Во однос на почетокот на годината кога изнесуваше 681 евро, месечната потрошувачка кошничка е зголемена за цели 80 евра.

Јунската просечна плата од 708 евра е 93 отсто од нивото на минималната потрошувачка кошничка за јули, додека само во јануари и февруари просечната плата во Црна Гора била повисока од вредноста на кошничката. Минималната плата од 450 евра е 59 отсто од минималната потрошувачка кошничка.

За споредба, просечната плата во Црна Гора во јули минатата година изнесуваше 530 евра, што беше 80 отсто од вредноста на минималната потрошувачка кошничка.