Денеска ќе бидат презентирани ефектите и резултатите од 10-годишното работење на Европската мрежа на бизнис во Македонија,тоа ќе се одржи во Стопанската комора на Македонија.

На прес-конференцијата на тема „Ефектите и резултатите од 10-годишното успешно работење на Европската мрежа на бизнис – можности во Македонија“, ќе присуствува и проф. д-р Виктор Стојмановски, проект-менаџер на ЕЕН-Македонија.