Девизните резерви на крајот на февруари годинава изнесувале 3.900,4 милиони евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 124,9 милиони евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (79,6%), по што следуваат валутите и депозитите (10,6%) и монетарното злато (9,7%).