Девизните резерви на крајот на септември годинава изнесувале 3.901,7 милиони евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (63,7%), по што следуваат валутите и депозитите (26,2%) и монетарното злато (10%).