ТТК Банка АД Скопје на Собранието на акционери кое се одржа на 30.03.2018 донесе одлука да се исплати дивиденда во бруто-износ од 94.420.352 денари.

 

Висината на бруто-дивиденда по акција ќе изнесува 104 денари.

 

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 12.04.2018 година.

 

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 13.04.2018 година.

 

Исплатата на дивиденда ќе започне од 02.05.2018 година.