Трендот на зајакнување на американската валута продолжува. Цените на битките се зајакнаа, додека цените на златото и нафтата се намалија
S & P500