Утре, Бадник, ден пред Божик, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Македонија, а 7 јануари (петок) Божик е неработен ден за сите граѓани.

Меѓу исклучоците спаѓаат специјализирани  продавници  или  киосци  за продажба  на  сладолед,  колачи  и  апетисани,  цвеќиња, сувенири,  филигранство,  весници  и  цигари,  во  туристичките  места  утврдени  со  Законот  за  туристичка  дејност; продавниците  на  бензински  станици  во  чии рамки  се  врши трговија  на  мало  претежно  со  храна, пијалоци  и  тутун; продавници,  киосци  и  штандови  во трговските  центри  (молови); штандови  и  киосци  каде  што  се  продава  добра  за  време  на  спортски  настани,   фестивали  и  манифестации,  саеми  и  за  време  на  јавната  проекција  на  кинематографски  дела; продавници  за  трговија  на  мало  со  храна  (без зеленчук  и  овошје),  пијалоци  и  тутун  во  кои  трговијата се  врши  лично  само  од  сопственикот  на  продавницата и зелените пазари.

 

Оние работници кои спаѓаат во наведените исклучоци имаат право на вкупно 250% дневница за работа на празник.