Како што информира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, решенијата на претставниците на општините им ги врачија министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, државниот секретар Реџаил Исмаили, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски и заменик-директорот Ремзи Абдулахи.

– Мерката 124 од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година е наменета за општините на целата територија на државата, што придонесува за рамномерен регионален развој. Финансиската поддршка е во висина од 100 отсто од вредноста на одобрените прифатливи трошоци на инвестицијата, а се исплаќа по целосното завршување на инвестицијата од страна на корисникот. Максималната вредност на прифатливи трошоци по корисник изнесува 1 милион денари, се вели во соопштението.

Со финансиска поддршка од Министерството, преку оваа програма, 34 општини ќе инвестираат во инфраструктурни проекти за пробивање и тампонирање на локални пристапни патишта во вкупна должина од околу 19.000 метри. Со тоа на земјоделците ќе им се овозможи полесен пристап до нивните ниви, односно до обработливо земјоделско земјиште.

– Вкупната вредност на одобрените договори е 33 милиони денари што претставува зголемување за повеќе од двојно, споредено со последниот повик во 2018 година кога беа доделени решенија на 20 општини со вкупна вредност од 16,3 милиони денари. Дополнително преку Програмата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за капитални субвенции за поддршка на Центрите за развој на плански региони, за последниве пет години инвестирани се вкупно 77 милиони денари за изградба на 78 локални патишта низ целата држава. Или вкупно преку двете програми, досега си инвестирани 126,3 милиони денари за изградба на вкупно 132 локални патишта за пристап до земјоделски површини. И така треба да биде и во иднина. Наша обврска е да создаваме услови за работа, да можат земјоделците полесно да пристапуваат до нивите и полесно да ги извршуваат секојдневните активности на производствените процеси, нагласи Николовски.

Министерот Николовски ги потсети претставниците на општините дека МЗШВ преку „Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој“ ги поддржува општините и со други мерки кои го подобруваат животот во руралните средини преку мерките 321,322 и 323.

Преку мерката 321 „Подобрување на квалитетот на живото во руралните средини“, како што рече, даваме поддршка на општините за изградба на локална инфраструктура, патишта, мостови, преку кои се поврзуваат две или повеќе населени места во руралните средини во должина до 5 километри. Се дава поддршка и на инвестиции во изградба на локална инфраструктура за поврзување на села со регионален пат во должина до 7 километри, како и поддршка за изградба на водоводни и канализациски системи во селтата до 1500 жители, изградба на телекомуникациска инфраструктура, пазари, како и објекти за детски, младински или пензионерски културни центри или клубови во населени руралните средини.

Мерката 322 „Обнова и развој на селата“ дава поддршка на општините при изработка на урбанистичка документација за руралните средини. Потоа инвестиции во изградба или реконструкција на плоштади, шеталишта, зелени јавни површини во рурални средини до 30.000 жители и инвестиции за изградба или реконструкција на селски улици.

– Со мерката 323 „Зачувување и унапредување на традиционалните вредности во руралните подрачја“ ги поддржуваме општините во инвестиции за изградба на локална инфраструктура за поврзување на населените места од руралните подрачја со локалитети од посебно значење за жителите во должина од 2 километри. Даваме поддршка во зачувувањето на културните и природни знаменитости со цел поддршка на руралниот туризам и одбележување и унапредување на планинарски и велосипедски патеки, стои во соопштението.

Според Николовски, Владата, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Платежната агенција и во соработка со општините креираат сериозни и конкретни мерки со кои се подобрува животот во руралните средини.

Министерот Николовски изразил балгодарност до општинските претставници за интересот да креираат локални проекти со нивна поддршка, потенцирајќи дека денешниов настан е потврда за тоа како треба да соработуваат централната и локалната власт во интерес на граѓаните.