Денес, повеќе од било кога, слушаме како роботите доминираат на пазарот и влегуваат во скоро сите сфери на деловно работење, бидејќи тие се направени скоро до совршенство. Во многу индустрии, навистина можат да ги заменат луѓето, но не сите индустрии се подеднакво „погодени“ од таа технолошка доминација.

Имено, прогнозата е дека до 2030 година, дури 20 милиони позиции во фабриката ќе бидат загрозени поради роботи.

Исто така, во периодот од 2011 до 2016 година, тие беа најмногу застапени во САД (раст од 14% во автомобилската индустрија, 40% во други сектори), во Кина (раст од 199% во автомобилската индустрија, 267% во други сектори), во Јапонија (пад од 22% во автомобилската индустрија, но раст од 7% во другите сектори). Следат Јужна Кореја (раст од 51% во автомобилската индустрија, 83% во други сектори) и Германија (пад од 1% во автомобилската индустрија и раст од 27% во другите сектори).

Сосема е сигурно дека за неколку години нема да има доволно простор за работници во одредени индустрии, бидејќи машините ќе ги задоволат сите потреби, но бесплатно, без боледување, дури и побрзо и поефикасно од човекот. Колку и да звучи безнадежно за човечката раса, она што можете да направите е да ги заобиколите овие индустрии при изборот на професија.

Најдобрите 5 индустрии во кои доминира роботите се автомобилската индустрија, здравствената заштита, ​трговијата, угостителството и прехранбената индустрија. Списокот понатаму вклучува земјоделство, производство (работа во фабрика), армија и моден сектор.

Машините веќе масовно ги заменуваат работниците во автомобилскиот сектор, кога станува збор за составување автомобили, спојување делови и други процеси, а слично е и по здравјето, особено за време на пандемијата Ковид-19, кога секое изложување на човекот во контаминирана околина е придружено со ризик.