На вечерашната владина седница министрите ја прифатија фискалната стратегија за периодот 2019-2021.

„Министрите по предлог на Министерството за финансии ја прифатија фискалната стратегија на Република Македонија 2019-2021. Среднорочната фискална стратегија претставува клучен документ за утврдување на среднорочните фискални цели на Владата на Република Македонија и нивно поврзување со стратешките приоритети на Владата, како и алатка за следење на динамиката на приходите и расходите во однос на фискалните цели“, се наведува во соопштението на владината прес-служба.