Производителите на зимска зелка на отворено ќе добијат дополнителни пари преку програмата за интервентен фонд. Интервентната е нова програма креирана како поддршка за земјоделците, за помали трошоци, одржливо производство и стабилен пазар на основните земјоделски и прехранбени производи…