Според зборовите на гувернерот на ЕЦБ, монетарната унија може да биде изложена на ризик за време на следната криза

Зголемувањето на нелибералните идеологии го загрозува еврото, но илузија е дека исфрлањето на еврото ќе понуди полесен начин. Ова го изјави гувернерот на Европската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги, цитиран од Ројтерс.

Во говорот во италијанскиот град Пиза, тој, исто така, предупреди дека монетарната унија може да биде изложена на ризик за време на следната криза. Тој, исто така, повика на промени во начинот на кој работи блокот.

“Воодушевеноста од нелибералните рецепти и режими се шири, ние гледаме чекори назад во историјата”, рече Драги.

Според неговите зборови, единствениот начин за борба против овие феномени е да се постигне напредок, да се развие индивидуален потенцијал и да се води грижа за социјалната еднаквост.

Драги, на кого му се припишуваат заслугите за спасување на еврото во текот на последната финансиска криза, повика уште за подлабинско споделување на приватниот ризик со заокружување на банкарската унија и на пазарите на капитал. Тој, исто така, успеа да ја истакне потребата да се создаде механизам за олеснување во блокот за да им се помогне на најсиромашните земји-членки во случај на потреба.

Многу значајната институционална реформа не можеше да постигне напредок во последниве години, во голема мера поради отпорот на Германија, чии политичари се плашат дека побогатите земји ќе мора да ја преземат целата тежина на финансиската помош за земјите во потреба.

Според него без соодветен спасувачки механизам на ниво на еврозоната, одделни држави во монетарната унија би можеле да бидат изложени од ризици на пазарот на суверен долг, осврнувајќи се на Италија.