Македноската Берза забележа пораст од 104.2 отсто во прометот исто така и пораст во бројот на траснсакции од 112 во јанураи 2018 во псоредба со декември 2017.

Во јануари оваа година вкупниот промет изнесувал 565.3 милиони денари,што е многу повеќе од прометот кој бил остварен во декември 2017 и изнесувал 276.3 милиони денари.

Исто така има и зголемување на бројот на трансакции од 968 во декември на 2.053 во јануари оваа година.

Најголем пораст на акциите во јануари имале “Славе’ј, “Жито Лукс”,” РЖ Услуги”,”Тетекс’ и” Макстил”.

Додека најголем пад оствариле  на акциите на “Аутомакедонија”, “Технометал Вардар”,”Адинг””,Пекабеско” и “Макошпед.

За сето ова и за многу повеќе информации може да го погледнете јануарскиот билтенот кој го објави Македонската берза на следниов  линк.