Во Струмица се одржува вториот Национален рурален парламент, во организација на УСАИД…

Граѓански организации, локални акциски групи и земјоделски здруженија заедно со локалната и националната власт на едно место ќе разговараат како да се зголеми заемната соработка и комуникации. Во Струмица се одржува вториот Национален рурален парламент, во организација на УСАИД.