Управата за јавни приходи известува дека досега се одобрени 13 696 барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработени за месец октомври 2020 година а на 11 954 работодавачи е исплатената финансиската поддршка.

Вкупната исплата досега изнесува 907 292 339 денари а опфатени се 58 302 вработени.

Во тек е процесирањето на исправките на обрасците БФП-ИП/2 и образецот за Месечна пресметка за интегрирана наплата (МПИН), по чија обработка Управата за јавни приходи дополнително ќе информира со соопштение.

Мерката за помош за плати е дел од четвртиот пакет мерки за справување со ковид кризата, според кои ќе бидат опфатени компаниите кои претрпеле намалување на приходите поради коронавирус пандемијата. Ваква помош ќе добијат илјадници вработени во многу фирми за месеците октомври, ноември и декември.