Денеска во Скопје токму на оваа тема се одржа дебата на која беа прикажани германските искуства заедно со бизнис-секторот…

Дуалното образование станува се поатрактивно. Денеска во Скопје токму на оваа тема се одржа дебата на која беа прикажани германските искуства заедно со бизнис-секторот. Кој е ставот на бизнис-заедницата за дуалното образование, во Дневникот известува Борис Грујоски.