Досега е започната постапка за прогласување прост стечај за околу 201.000 блокирани граѓани во Хрватска. Согласно законот, Финансиската агенција испраќа покана по пошта до сите потрошувачи кои имаат евидентирано долгови до 2.654,46 евра за главнината и континуирано се блокирани повеќе од три години да се изјаснат дали се согласуваат со едноставна над нивниот имот се спроведува стечајна постапка на потрошувачи, објави Даница хр.

Така, ваков повик од Фина во изминатите пет и пол години добиле вкупно 201.000 потрошувачи. Минатата година биле испратени околу 46.000 нови повици, што е дури 60 отсто повеќе од претходната година. Во првите пет месеци од годинава ваква покана добиле околу 17.000 граѓани. На северот од земјава, од 2019 година до денес, најголем број повици биле во Бјеловарско-билогорската жупанија: околу 10.300.

Следат Вараждинскиот регион (7400), Меѓумурскиот (6000), Загорскиот и Вировитскиот регион (по 5400) и најмалку Копривничко-крижевачката жупанија (4800 потрошувачи).