Големите мултилатерални банки за развој (МДБ) минатата година го зголемија финансирањето на програмите за климатски промени на 66 милијарди долари од 61,6 милијарди долари во 2019 година, објави денес Извештајот за заеднички финансии за климата за МДБ 2020

Од вкупниот број, 58 проценти или 38 милијарди долари се насочени кон економии со ниски и средни примања, соопшти денеска Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), координирајќи ги податоците од мултилатералните банки за развој за заеднички извештај.

Покрај директното финансирање, МДБ учествуваше и како кофинансиер на климатски програми во износ од 85 милијарди долари, така што вкупните средства пласирани преку овие банки во областа на климата изнесуваат повеќе од 151 милијарди долари минатата година.

Мобилизираните средства од приватни извори изнесуваат 5,9 милијарди долари.

Забрзувањето на транзицијата кон економии со малку јаглерод и еластична клима со финансирање на климатски проекти е клучен елемент во напорите на МДБ да ги усогласи своите активности со целите на Парискиот договор од 2015 година, според кој глобалното затоплување треба да се одржи под два Целзиусови степени ограничен на 1,5 степени Целзиусови, на патот на климатски отпорен развој на светот.

Во изминатите шест години, МДБ заеднички одвоија вкупно 257 милијарди долари за финансирање на климата, од кои 186 милијарди долари се насочени кон економии со ниски и средни приходи.

Од 66 милијарди долари во климатските програми минатата година, 63 милијарди долари се од сопствени сметки на МДБ, а скоро 3 милијарди долари од надворешни ресурси канализирани и управувани од тие банки. Надворешни извори вклучуваат Фондови за инвестиции во климата (CIF), Фонд за зелена клима (GCF), климатски фондови на Глобалниот фонд за животна средина (GEF), мешовити механизми на ЕУ и други.

Извештајот за МДБ за 2020 година, координиран од ЕБОР, комбинира податоци од Африканската банка за развој (AfDB), Азиската банка за развој (АДБ), Азиската банка за инвестиции во инфраструктура (AIIB), Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Банки на Европската банка за инвестиции (ЕИБ), Групацијата Интер-американска банка за развој (ИДБГ), Исламската банка за развој (ИСДБ) и Групацијата на Светска банка (СБГ).