Европската централна банка (ЕЦБ) предупреди дека најголемите банки во еврозоната би можеле да претрпат удар доколку нивните финансиски клиенти, како што се фондовите, осигурителите и клириншките куќи, ги повлечат своите депозити или да наидат на потешкотии.

Студијата на ЕЦБ го испитува ризикот од трансфер на средства од т.н „банки во сенка“ – како што се фондови и други финансиски компании кои обезбедуваат финансирање во една или друга форма на традиционалните кредитори и обратно. Тоа открива дека изложеноста на овие типови организации и во однос на средствата на банките (како заеми) и обврските (како што се депозитите) се концентрирани во 13-те најголеми заемодавци во еврозоната, вклучувајќи ги и осумте глобално значајни банки.

Најголем ризик, заклучи ЕЦБ, е доколку „банките во сенка“ ги повлечат своите средства како депозити и репо зделките од традиционалните финансиски институции. Тие сочинуваат во просек 13% од сите нивни обврски, а поголемите банки имаат поголем процент.

Ова би можело да се случи доколку самите „банки во сенка“, или небанкарските финансиски посредници според жаргонот на регулаторите, бидат погодени од одливи или ја изгубат довербата во одреден трезор.

„Ова финансирање би можело да биде многу чувствително на кредитниот квалитет на банките-приматели и би можело да ги зголеми притисоците за финансирање со кои се соочуваат доколку се доведе во прашање исправноста на нивните фундаменти“, велат од ЕЦБ.

Други канали за ширење на финансирањето вклучуваат присилна продажба на средства од „банки во сенка“, што би предизвикало загуби за традиционалните банки бидејќи нивните портфолија често се преклопуваат или се во корелација, се вели во извештајот.

Тешкотиите за системски важните заемодавци, исто така, ќе предизвикаат проблеми за банките во сенка.

„Доколку една или група такви банки западне во тешкотии, веројатно ќе има материјални последици за способноста на значителен дел од секторот на небанкарски финансиски посредници да управува со ликвидноста и пазарните ризици“, нагласи ЕЦБ, која заснова неговите заклучоци за доверливи податоци примени во улога на врвен банкарски супервизор во еврозоната.

Глобалните системски важни банки во еврозоната се „BNP Paribas“, „Deutsche Bank“, „BPCE“, „Credit Agricole“, „ING“, „Santander“, „Societe Generale“ и „UniCredit“.