Бугарија и Хрватска имаат уште многу да работат за  санирање на своите економии и за подобрување на своите институции пред еврото да стане национална валута, изјави денеска претсатвникот на Управниот одбор на Европска централна банка (ЕЦБ), Фабио Панета.

ПРЕЗЕМЕНИТЕ РЕФОРМИ ОД ДВЕТЕ ДРЖАВИ НЕМА ДА ГИ ПОПРАВАТ СИТЕ ДИСБАЛАНСИ И СЛАБОСТИ СО КОИ СЕ СООЧУВААТ, ПОТРЕБЕН Е ПОГОЛЕМ НАПРЕДОК ВО УПРАВУВАЊЕТО, НИВНАТА ПРАВНА РАМКА И ЦЕЛОКУПНИОТ КВАЛИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ИСТАКНА ПАНЕТА.

Бугарија и Хрватска на 10 јули беа примени во Европскиот механизам на девизен курс (ЕРМ II), при што во следните две години треба да имаат инфлација, како просечната инфлација во Европска Унија. А потоа најрано во во 2023 година можат да станат дел од еврозаоната.