Европската централна банка (ЕЦБ) сака да ги одвикне банките да чуваат премногу готовина, но ќе се обиде да го стори тоа внимателно за да не го наруши финансискиот систем или кредитирањето, покажува прегледот на оперативната рамка на банката.

За една деценија на ниска инфлација и ултра ниски каматни стапки, ЕЦБ ги преплави банките со готовина преку масовно купување обврзници за да ги охрабри да позајмуваат и да го поттикне растот на цените.

Ова во голема мера ја елиминира потребата банките да позајмуваат едни од други и ефективно ја врза стапката преку ноќ на меѓубанкарскиот пазар со онаа што ја плаќа централната банка на депозитите.

Сепак, овој исклучително дарежлив систем треба да се прилагоди на новата ера каде што инфлацијата и каматните стапки се повисоки, а ликвидноста што се пумпа во системот се исцрпува.

Според новата рамка објавена во средата, ЕЦБ ќе им даде на банките повеќе стимулации да си даваат кредити една на друга, истовремено обезбедувајќи заштитни мрежи за ограничување на ризикот од финансиски стрес.

„Рамката ќе обезбеди имплементацијата на нашата политика да остане ефективна, стабилна, флексибилна и ефикасна во иднина, додека нашиот биланс се нормализира“, рече гувернерката на ЕЦБ, Кристин Лагард во изјавата.

Централната банка на еврозоната ќе има за цел да ја задржи меѓубанкарската стапка „блиску“ до нејзината депозитна стапка, која моментално е 4%.

Наместо сама да пумпа бесплатни пари во системот, таа повеќе ќе се потпира на банките кои си позајмуваат една на друга, бидејќи обврзниците што ги купила созреваат и вишокот ликвидност го напушта системот.

Банките сепак ќе можат да бараат од ЕЦБ онолку колку што сакаат во готовина при нејзините неделни операции за главно рефинансирање и 90-дневните аукции.

Во обид да се намалат финансиските казни и стигмата за позајмувачите кои се обраќаат кон централната банка, каматната стапка на овие аукции, моментално 4,5%, ќе се намали за да се намали распонот со депозитната стапка на ЕЦБ на 15 базични поени.

ЕЦБ, исто така, планира да започне долгорочни операции за заеми и купување обврзници, откако ќе види дека нејзиниот биланс повторно почнува да расте како резултат на сопствените задолжувања на банките.

„Овие операции ќе дадат значаен придонес за покривање на структурните ликвидносни потреби на банкарскиот сектор кои произлегуваат од автономните фактори и минималните задолжителни резерви“, соопшти ЕЦБ.

ЕЦБ најверојатно ќе се фокусира на купување обврзници со пократок датум во иднина.

ЕЦБ планира да го ревидира новиот систем за две години, или дури и порано ако е потребно, соопшти банката.