Европската централна банка предупреди дека финансискиот и пазарот на недвижности се преценети и дека тој е во таква позиција пред се поради брзото економско закрепнување, ниските каматни стапки и големите пакети помош дистрибуирани за време на пандемијата.

Во својот полугодишен Извештај за стабилност, оваа институција ги истакна ранливостите на финансиските и пазарите на недвижности како еден од најголемите ризици за ЕУ, како и растот на корпоративниот и државниот долг, како и сè поризичното однесување на компаниите. . Ваквото ризично однесување, меѓу другото, се рефлектира и во ризичните инвестиции, особено во егзотичните места, кои подлежат на послаба регулатива.

Она што ЕЦБ може да го направи за донекаде да го ублажи развојот на оваа ситуација е да ги намали пакетите за помош. Затоа уште во септември најави дека ќе купува помалку обврзници.

Во меѓувреме, инфлацијата во еврозоната продолжи да расте, од 3,4 отсто во септември на 4,1 отсто во октомври. Сепак, Европската централна банка е на став дека ова поскапување е само привремено и ќе забави во следната година.

Од друга страна, некои учесници на пазарот сметаат дека ЕЦБ ги потценува инфлаторните притисоци и ќе мора да ги приспособи своите проценки.