Се очекува следната година каматните стапки да паднат на двете страни на Атлантикот поради намалувањето на инфлацијата.

Ова е резултат на помалата побарувачка од Кина, што доведе до глобален пад на цените на суровините и енергијата, како и забавување на приватната побарувачка и инвестиции на Запад поради повисоките каматни стапки и делумно поради очекувањата за пониски каматни стапки во иднина.

Во периодот на Ковид несомнено видовме забележливо и прекумерно забрзување на монетарната експанзија, која беше инфлаторна и најпрво се одрази во САД, по што Европа веднаш се прилагоди на тоа. Но, сега има знаци за, да речеме, „успешно“ управување со предизвиците на високата инфлација, кои централните банки ги постигнуваат со зголемување на каматните стапки.

Во исто време, со големата монетарна експанзија, цените на енергијата нагло пораснаа, но главно поради засилените геополитички превирања и неточните политички претпоставки. Тие беа одговорни за околу половина од високата инфлација што ја имаат и за жал се уште ја доживуваат домаќинствата и бизнисите.

Во сегашните услови, разумно е да се очекува почеток на намалување на каматните стапки на двете страни на Атлантикот, веројатно на крајот на првиот квартал од 2024 година или нешто подоцна. Можеме да шпекулираме и дека Европа би можела да ги намали каматните стапки пред САД, што потоа ќе го поддржи доларот.

Точната временска рамка и интензитетот на намалувањето на каматните стапки ќе зависи од трендот на инфлацијата и општата состојба на економијата. Очекуваната помека монетарна политика позитивно ќе влијае на вредностите на инвестициските класи. Сега се поставува прашањето на кои инвестиции ова влијание ќе биде најизразено. Краткиот одговор е дека тоа ќе биде најизразено кај инвестициите со подолго „траење“, што во финансиски жаргон во овој случај значи оние што се очекува да донесат најмногу пари во иднина.

Времетраењето е финансиски показател кој обично ја мери чувствителноста на вредноста на обврзницата на промените во каматните стапки, но овој концепт во основа може да се пренесе на која било инвестициска класа што генерира готовински тек, т.е. и акции.

Накратко, кај ваквите инвестиции обично зборуваме главно за долгорочни обврзници, како оние што ги нуди ETF IS05, кој се фокусира на европските обврзници. Во областа на акциите, на пример, QQQ ETF, кој главно го следи технолошкиот индекс на Nasdaq, би бил интересен бидејќи се очекува секторите на информатичката технологија да заработат најмногу пари во иднина. Со пониска каматна стапка се намалува дисконтот на идните приходи, што значи дека се зголемува нивната сегашна вредност.

ETF се разликуваат од заедничките фондови главно поради значително пониските трошоци за управување и обично подобри приноси. Дополнително, ETF имаат тенденција да бидат поликвидни од заедничките фондови. Тргувањето со ЕТФ се одвива преку трговски сметки што физичките или правните лица ги отвораат кај брокерските куќи или преку индивидуалните услуги за управување со средства (IUP), кои исто така ги нудат брокерските куќи или преку штедни производи на брокерските куќи.