Европската комисија планира да издаде околу 150 милијарди евра годишно долг до 2026 година за да го финансира невидениот план на ЕУ да ја направи економијата на унијата позелена и дигитална, според Комисијата најголемиот издавач на еврообврзници, според документот на ЕК, цитиран од Ројтерс.

Финансирањето на планот за економско закрепнување на ЕУ во вредност од 750 милијарди американски долари по цени од 2018 година, вкупно околу 800 милијарди евра по тековни цени, ќе се обезбеди преку тендери и синдикални заеми преку мрежа на примарни дилери за да се обезбеди можност за редовни исплати на европските влади по завршувањето на договорените фази на проекти и реформи.

Во документот на Комисијата, цитиран од Ројтерс, се вели дека ЕК ќе издаде обврзници со референтна рочност од 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 и 30 години и краткорочни хартии од вредност со рок на достасување помала од една година – т.н. ЕУ-сметки.

Комисијата ќе започне со позајмување од пазарот на обврзници за договорената шема веднаш штом сите 27 национални парламенти на ЕУ ја ратификуваат „Одлуката за сопствени ресурси на ЕУ“ – закон за зголемување на гаранциите на ЕУ за буџетот на ЕУ на 2,0% од бруто националното приход (БДП) во споредба со сегашните 1,4% од БДП, и ова ќе важи до 2058 година.

Ратификувањето на законот е потребно, бидејќи гаранцијата за буџетот на ЕУ ќе и овозможи на унијата да позајмува со најниски можни каматни стапки на пазарот.

Ова е само мерка на претпазливост, бидејќи отплатата на заемите мора да дојде од новите даноци за кои ЕУ мора да се договори во наредните години, а не од националните буџети на одделни членки, цитира Ројтерс.