БЕЛГРАД – економските  трендови во Србија во јануари оваа година биле изненадувачки успешни, и стапката  на раст е толку голема, што тоа ќе биде тешко  да се одржи, изјави  соработникот  на макроекономски анализи и трендови (МАТ) Иван Николиќ.

Тој одржа прес-конференција по повод објавувањето на најновиот број на МАТ, рече дека “динамиката на економската раст во Србија е повеќе од планираниот за оваа година” и истакна дека индустриското производство во јануари бележи пораст од 10,6 отсто во однос на истиот месец од претходната година .

 

Тој додаде дека со исклучително висок годишен раст е производството  на производи за широка потрошувачка од 27,7 отсто, производството на интермедијарни производи, освен енергија за 22,3 отсто, производството  на енергија се зголеми за 9,5 отсто, додека производството на нетрајни производи за широка потрошувачка  е 3,8 отсто повисоко.

 

Пад од 1,7 проценти имал, според него, единствено производство на капитални добра.

 

Во јануари, преработувачката индустрија била повисока за 11,3%, додека производството било пониско во само три од 24 сектори од прехранбената индустрија, производство на компјутери, електронски и оптички производи и производство на други транспортни средства.

 

Во секторот на неметални производи, а тоа е производство на цемент, тули и други градежни материјали, се зголемило  за 90 отсто, а тоа веројатно се должи на поволните временски услови кои го направија  можно да се изгради.

 

Николиќ рече дека расходите за капитални инвестиции во јануари се дури и 2,8 пати повисоки отколку во истиот месец од 2017 година, што укажува на раст во таа област.

 

Тој рече дека во јануари се постигна добар резултат во буџетот на Србија како суфицит од 18,7 милијарди динари, дека инфлацијата е ниска, со годишен пораст од 1,9 отсто, а увозот и извозот се зголеми на стапка од 21,6 проценти .