Економисти и поранешни министри сметаат дека непредвидливоста на состојбите во светот со банкарската криза, која може да се одрази на намалената побарувачка во економијата и кај нас, дополнето со намалувањето на работната сила, можат да придонесат економијата, и покрај подобрените услови, да не ги испорача планираните ефекти.