Имиграцијата од другите земји на ЕУ го зголеми растот на БДП на земјата во просек за 0,2 процентни поени годишно помеѓу 2011 и 2016 година

Миграцијата е централна тема за десничарските партии со кои добиваат гласови. Германскиот институт за економски истражувања „DIW“ во Берлин ги разгледува економските последици од миграцијата во Сојузна Република Германија. Истражувањето го опфаќа периодот од 2011-та до денес. Во соопштението за медиумите од „DIW“ се сумираат резултатите од истражувањето на 16 страници.

Миграцијата, според клучната порака на студијата, го поттикнува економскиот раст. На овој начин истражувањето противречи на десните и левите популисти кои во имиграцијата гледаат пред сè економска тежина. Студијата сепак покажува друго и веројатно каде што популистите ги збунуваат нивните тврдења. Се разгледува од каде доаѓаат мигрантите и зошто емигрирале во Германија.

При читањето се поставува прашањето за тоа колку германска и европска кризна политика има во миграционите текови. Во исто време студијата дава добри аргументи во корист на една даночна и социјална политика на ЕУ, која лесно би ги намалила проблемите што произлегуваат од миграцијата. Бара заедничка даночна и социјална политика на ЕУ. Идејата е блокирана од страна на сојузната влада. Студијата на „DIW“ дава добри аргументи за одбивање на оваа блокада.

Миграцијата од други држави од ЕУ го зголемила растот на БДП-то на Германија во просек за 0,2 процентни поени годишно меѓу 2011-та и 2016-та година – за одделни години како 2015-та година, кога е достгинат макимумот на имиграцијата во ЕУ, уште повеќе (0,3 процентни поени). Вработувањето со миграција го зголемува севкупното вработување и води кон дополнителна побарувачка на потрошувачите. Исто така се избегнуваат тешкотии на пазарот на трудот, кои би довело до повисоки трошоци за производство и повисоки цени и соодветно намалување на растот. Ова се главните заклучоци од истражувањето на економистите Мариус Клеменс и Јанина Харт од Универзитетот во Потсдам.

„Без миграцијата од остатокот од ЕУ, бруто домашниот производ на Германија не би пораснал за 1,5% во 2015-та година, туку само 1,2%“, објаснува Мариус Клеменс. „Ова е не така мал придонес кој имиграцијата на ЕУ го прави тука – и продолжува да го прави“, дополнува тој.

Од 2011-та година во просек повеќе од 720.000 граѓани од други држави од ЕУ се преселуваат во Германија секоја година, а општо тие се над 5,1 милиони лица. Така излегува дека повеќе Европејци се преселија во Германија, отколку луѓе од други земји, вклучително и од земји со бегалските проблеми, иако бегалската миграција во голема мера ја оформи јавната дебата во последниве години. Податоците се на Федералната статистичка служба и Еуростат и се користат како база за економски анализи од информативни до најчистите миграциски податоци. Вторите се нецелосни, бидејќи не сите од странците се отпишуваат кога ја напуштат земјата.

Повеќето имигранти од ЕУ се млади, добро квалификувани и имаат висок удел на пазарот на труд. Во 2017-та година вработеноста на граѓаните од остатокот на ЕУ е 74,6% при 70,6% меѓу Германците.

Студијата на „DIW“ се фокусира на економските ефекти од имиграцијата на ЕУ во Германија од 2011-та година, од времето кога целото слободно движење на работници во Германија е веќе во место во ЕУ. Сепак, бидејќи ефектите не зависат од земјата на потекло, имиграцијата од земји надвор од ЕУ има сличен ефект. Немиграцијата надвор од ЕУ е исто така значително пониска од миграцијата во ЕУ.