Aмерикански компании како што се „Visa”, „Mastercard”, „American Express” и „PayPal” доминираат во трансакциите за плаќање, а Европската унија сака да го промени тоа и да ја ограничи нивната доминација.

Пандемијата придонесе плаќањата со картички да бидат се почести, а Европската централна банка (ЕЦБ) си постави цел да ја ограничи доминацијата на американските компании во трансакциите за плаќање. Се верува дека потрошувачите не треба да бидат зависни од само неколку компании. Минатата есен, Европската комисија подготви „Стратегија на ЕУ за плаќања на мало“.

Пораката од ЕУ е дека мора да бидат достапни поквалитетни решенија за плаќање на граѓаните. Исто така, се очекува поголемата конкуренција да значи пониски цени и да им овозможи на приватните потрошувачи да бидат безбедни.

Овие цели, обединија 16 европски банки и банкарски групи од пет земји, како и двајца даватели на услуги за плаќање. Тие ја создадоа Европската иницијатива за плаќање (ЕПИ) и ќе се обидат да обезбедат дека важните податоци во трансакциите за плаќање не го заобиколат Стариот континент и не остваруваат повеќе приходи.

Се претпоставува дека во иднина, потрошувачите може да плаќаат со картичка или дигитален паричник каде било во Европа. Можностите за купување би биле неограничени и би ги регулирале банките со седиште во Европа. На пример, ако Германец сака да купи чанта во Франција, чаршав во Холандија или чоколадо во Белгија, тогаш најмногу му треба услугата на американските компании.

Повеќето плаќаат со „PayPal”, „Visa” или „Mastercard”. Според германската централна банка, две третини од плаќањата со европски картички се вршат преку овие компании. Американската супериорност во оваа област е се поголема заради другите платежни компании како што се „Apple Pay”, „Google Pay” и „Amazon Pay”. Сепак, оваа идеја за ЕУ ​​може да има свои потешкотии. Имено, многумина се задоволни од услугите на споменатите американски компании и ја стекнаа довербата кај потрошувачите. Значи, европскиот систем ќе мора да биде ист, ако не и подобар, од американскиот.