Емисијата е повторно претплатена 13 пати за обврзници со рок на доспевање во 2025 година, соопштува Брисел

Европската унија (ЕУ) издаде втора емисија на социјални обврзници според инструментот SURE, информира официјален Брисел. Вредноста овој пат е 14 милијарди евра. Овие пари ќе бидат искористени за поддршка на проекти за заштита на работните места во земјите на ЕУ.

Емисијата содржи два вида обврзници – со рок на достасување во ноември 2025 година (8 милијарди евра) и со рок на достасување до ноември 2050 година (6 милијарди евра).

И овој предлог помина со голем интерес, како и првата емисија, јасно е од соопштението на ЕК. Емисијата на петгодишни обврзници беше повторно претплатена 13 пати, а 30-годишните обврзници 11,5 пати.

Побарувачката достигна 175 милијарди евра за петгодишни обврзници и 105 милијарди евра за 30-годишни обврзници на крајот на емисијата, според официјалното соопштение на банките вклучени во работењето – BofA Securities, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, DZ BANK и TD Securities .

Скоро две третини од емисијата на петгодишни обврзници беа купени од централните банки и фондовите за управување. 24% од изданието отиде на инвеститори од Велика Британија.

Германските инвеститори, кои купија 29% од емисијата, имаа најголем интерес за 30-годишните обврзници. На тендерот учествуваа тендери за управување (38%) и пензиски фондови (23%).

Приносот на обврзниците со достасување во 2025 година е -0,509%, а на оние што доспеваат во 2050 година е 0,317%.

 

Забрането превземање на содржината без претходно одобрение од редакцијата на БанкоМетар.мк