Little businessman checks the money

Член на Управниот совет на Европската централна банка – Евалд Новотни(Ewald Nowotny), рече во текот на викендот, дека е многу веројатно еврото да задржи слабеење во однос на другите големи валути, истакнувајќи дека “поради различните тенденции во политиката на каматните стапки,постои голема веројатност дека ова доведува до натамошно намалување на вредноста на еврото. “