Според истражувањето, најголемите предности на сезонската работа се стекнувањето нови знаења и вештини (68% од испитаниците), запознавањето нови луѓе (61%) и платата која вообичаено е значително повисока отколку во случајот со цела година. Има и престој на море (45%) и интересноста и атрактивноста на работата (44%), а само шест проценти од луѓето сметаат дека сезонската работа нема предности, несоодветно сместување и премалку плата и одвоеност од семејството .

Кога станува збор за просечната плата, очекуваната месечна нето-плата за сезонско работно место е 1.307 евра нето, што е за шест отсто повеќе од лани.

Месечниот приход, се разбира, зависи и од видот на работата:

– Келнерите очекуваат просечна месечна плата од 1.408 евра;

– Готвачите би сакале да добијат минимум 1.482 евра за својата работа;

– Собари во просек очекуваат минимум 1.145 евра месечно;

– Рецепционерите сметаат дека за својата работа треба да добијат минимум 1.259 евра;

– Продавачите очекуваат просечна плата од 1.105 евра;

– Магационерите очекуваат 1.050 евра во сезоната;

– Асистенти во кујната очекуваат 1.322 евра.