Тековните износи на хрватските пензии покажуваат дека просечната пензија во ноември 2020 година беше 43 проценти од просечната плата во земјата. Поради демографската и економската слика, ситуацијата може да биде уште понеизвесна во иднина, пишува порталот Индекс.

Една од опциите за посигурна иднина е да заштедите за пензија, но како и кога да започнете? Доброволната заштеда на пензија е единствената што има три предности: заработувате поврат на фондот, државни стимулации до 750 куни (околу 100 евра) годишно и дополнителни поволности за работодавците кои плаќаат таква заштеда на своите вработени.

На пример, ако одлучите да ги користите вашите доброволни заштеди во пензија на возраст од 55 години, без оглед дали сте во пензија, може да добиете еднократна исплата до 30 проценти од заштедената сума. Ова значи дека ако сте заштедиле 200 куни месечно (26 евра) за 15 години со принос од 3 проценти, можете да соберете 15.548 куни (околу 2.000 евра).

Со заштеда од 420 куни месечно (55 евра) за 15 години и принос од 3 проценти, со 55 години може да добиете еднократна исплата до 32.619 куни (4.300 евра). Со заштеда од 750 куни (100 евра) месечно за 15 години, со исти приноси, можете да ја зголемите сумата на 55.016 куни (7.300 евра) од 55 години.

За да добиете еднократна исплата до 30 проценти од заштедите во доброволен пензиски фонд, единствениот услов е да сте наполниле 55 години.

Андријана Мужура Габор, основач на лабораторијата за бихејвиорална и експериментална економија во ЗСЕМ, која беше меѓу првите во Хрватска што доби докторат по економска психологија, објаснува како сите да се охрабриме да штедиме за што нашата иднина „јас“ ќе биде многу благодарна.

“Тешко е да донесеме одлука за заштеда, бидејќи тоа значи дека сега се откажуваме од поволностите што ќе ги уживаме во иднина. Со доброволна заштеда на пензија, на 55-годишна возраст е можно да се добие еднократна исплата до 30% од заштедената сума. Визуелизирајте ги таквите придобивки. што ни помага да ја надминеме пристрасноста поврзана со заштедите.

Менталното сметководство ни дава подобро разбирање за вредноста на заштедите што ќе ги користиме во иднина. Ова, пак, значи поголема склоност да се направи нешто, во овој случај да се започне со заштеда. Исто така е важно да се знае дека има многу други кои веќе заштедуваат дополнително. Сакаме да се споредуваме со своите врсници и ваквите социјални докази дополнително нè мотивираат и нè придвижуваат кон акција. Затоа, кога ви треба поттик за дополнителна заштеда на пензија, запомнете дека многу околу нас веќе штедат и размислуваат за деновите што ќе следат откако ќе престанат да бидат активни “, вели Андријана Мусура Габор.