Со донации и грантови од Европската унија, изминатите година и половина, Велес се гради. ЕУ финансираше повеќе јавни проекти за подобрување на животот во градот и за развој на локалната економија…