ЕЦБ ќе го следи прашањето повнимателно, а доверителите исто така ќе треба да изготват акциони планови

Единствениот надзорен механизам на Европската централна банка (ЕЦБ) има намера многу повнимателно да ги разгледа ризиците за финансиските институции во еврозоната од климатските промени.

На почетокот на 2021 година, од банките треба да се побара самопроценка на нивните климатски ризици и да изготват акциони планови засновани на резултатите, соопшти Европската централна банка (ЕЦБ) во петокот, по јавната консултација со последниот и изменет водич за климатски и еколошки ризици. Водичот опишува како ЕЦБ очекува банките да управуваат со претпазливост и да ги откриваат овие ризици транспарентно според сегашните правила за претпазливост.

Потоа ЕЦБ ќе ги спореди самооценувањата и плановите на банките и критички ќе ги анализира во рамките на надзорниот дијалог. Во 2022 година, таа ќе спроведе сеопфатен надзорен преглед на банкарските практики и ќе преземе конкретни мерки за следење каде што е потребно.

Според документот на ЕЦБ, меѓу ризиците за банките се и ризиците за инвестиции во компании што емитуваат штетни емисии и генерално во индустриите што штетат на климата.

Со нив, курсот може да се промени брзо – на пример, преку промени во политиките, големи климатски инциденти или промена на ставовите на инвеститорите. Вклучени се и ризици за деловно работење поради екстремни временски услови.

„Важноста на климатските промени за економијата постојано расте и има сè поголем доказ дека тие имаат финансиски импликации врз банките“, објасни ЕЦБ. Затоа сака да ги фокусира климатските ризици на претстојните стрес-тестови во 2022 година. Банката планира да обезбеди дополнителни детали во 2021 година.

Анализите на сценаријата и стрес-тестовите за климатски и еколошки ризици се очекува да ги земат предвид барем следниве аспекти и од регулаторните и од економските перспективи:

• како институцијата може да биде под влијание на физички ризик и ризик од транзиција;

• како климатските и еколошките ризици може да се развијат во различни сценарија, со оглед на тоа што овие ризици може да не се рефлектираат целосно во ретроспективните податоци;

• како климатските и еколошките ризици можат да се материјализираат на краток, среден и долг рок, во зависност од разгледаните сценарија.

ЕЦБ денес објави и извештај, според кој банките заостануваат во откривањето на климатските и еколошките ризици. Досега, само три проценти од водечките банки во еврозоната објавија основни информации за климатските ризици. Иако има одредено подобрување во однос на претходната година, банките треба да направат значителни напори за подобро да ги поддржат своите сметки со соодветни квантитативни и квалитативни информации. ЕЦБ има намера да ги идентификува преостанатите празнини и да разговара за нив со банките во втората половина на 2021 година.

 

Забрането превземање на содржината без претходно одобрение од редакцијата на БанкоМетар.мк