Еврото е единствената дозволена валута во Косово, според најновата Регулатива на Централната банка на Косово.„Единствена валута дозволена за вршење на готовински платен трансакции – во готовина во платниот систем во Република Косово е еврото, исто така, единствена валута според член 11 од Уставот на Република Косово и членовите 16, 17 и 18. од Законот бр.03/л-209 за Централната банка на Република Косово“, се наведува во член 34 од Регулативата на ЦБК за готовинско плаќање, пренесува Коссев.

ЦБК е единствената монетарна власт која може да одлучува за дозволените апоени на валутата евро за оптек во Косово. Што се однесува до другите валути, во оваа Регулатива е наведено дека оние кои не се евра во Косово можат да се користат „само како скапоцености за складирање во физичка форма“ или на банкарски сметки во валути различни од евра.

Исто така, други валути може да се користат за меѓународни плаќања или девизни активности. Кога станува збор за размена на валута, отсега во Косово тоа може да се прави само во институции кои имаат лиценца на ЦБК за давање такви услуги. Уште една од одлуките е дека од 1 февруари ќе бидат повлечени од оптек банкнотите од 500 евра со цел заштита од ширење на фалсификување.

Претставникот на ЕУ, Мирослав Лајчак индиректно потврди дека платежните трансакции на Србија ќе бидат суспендирани „де факто“.