Нема ново нето задолжување со вчерашната аукција. На аукцијата на државни хартии од вредност запишани се 1.37 милијарди денари или 22.24 милиони евра, од кои денес  ќе се вратат 1.38 милијарди денари, односно 22.46 милиони евра по основ на порано издадени и доспеани за отплата државни хартии од вредност, информираат од Министерството за финансии на прозивката од ВМРО-ДПМНЕ.

На аукцијата беа запишани 12-месечни државни записи без девизна клаузула во износ од една милијарда денари со камата од еден отсто и 15-годишни државни обврзници без девизна клаузула во износ од 337 милиони денари со камата од 3.50 отсто.

– Од друга страна, претходно издадените државни хартии од вредност, што денес ќе се отплаќаат се шестмесечни државни записи без девизна клаузула во износ од 910 милиони денари со камата од 1.55 отсто, шестмесечни државни записи со девизна клаузула во износ од 403.6 милиони денари со камата од 1.45 отсто и петгодишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 68 милиони денари, со каматна стапка 4.6 отсто, наведуваат во соопштението.

Во текот на јуни по основ на претходно издадени државни хартии од вредност доспеваат за исплата 1.8 милијарди денари или 29.9 милиони евра.